เสียงตอบรับจากลูกศิษย์

IELTS OVERALL 7.5

พอมาเรียนกับอิม เหมือนเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่ง
เลยว่าเราควรจะตอบอย่างไร วาง paragraph
อย่างไร มีคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เรียกคะแนนได้เยอะ
มาเรียนกับครูอิม มั่นใจว่าช่วยได้แน่นอน

คุณภวัต วราภิรมย์ (แดน)

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย Pawat & Aswin
International Law Office
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.โท ด้านกฎหมาย 2 ใบ จาก UK & Germany

IELTS OVERALL 6.5

สำหรับผม พาร์ทที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมี tips

คือ writtng

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณทิต (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

IELTS OVERALL 6.5

ถ้ามีคนที่คอยไกด์เรา จะทำให้เราไปได้เร็วกว่า

 

คุณปิยะวิน พิชญังกูร

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ

B.E. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์ส IELTS ครูอิม

ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

เคลียร์ทุกข้อสงสัย

สร้างความพึงพอใจ 100%

เสียงตอบรับจากลูกศิษย์

เรามีนักเรียนคอรสไอเอล (IELTS)

ออนไลน์จากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจาก กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี

นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น สกลนคร สุโขทัย สระแก้ว ปราจีนบุรี ฯลฯ รวมถึง คนไทยในออสตรเลีย

ก็เลือกเรียนคอร์สไอเอล (IELTS) ที่ดีที่สุดของเรา